• 15.01.2016
  • Kollegiet i skoven

  • Fra efteråret 2017 kan 200 internationale ingeniørstuderende kalde Hempel Kollegiet, DTU for deres hjem. Med udkig til skov og trækroner skal kollegiet være mødested for studerende fra hele verden og skabe nye forbindelser på tværs af faglighed og landegrænser. 

  • 7500 kollegie-m² bliver til virkelighed, når Hempel Kollegiet, DTU står færdigt i slutningen af 2017. Kollegiet er blevet en realitet via en stor donation fra Hempel Fonden og skal opføres i et samarbejde mellem B. Nygaard Sørensen, JJW Arkitekter og Bascon.

   Et grønt kollegie 

   Det store kollegie kommer til at indeholde 200 kollegieboliger, som fordelt på seks bygninger skal skabe hjemlige og oplevelsesrige rammer for de mange studerende. Samtidig skal byggeriet også understøtte Hempel Fondens miljømæssige og sociale bæredygtighedsambition. Det betyder, at de kommende beboere skal kunne mærke, at kollegiet er præget af en bæredygtig livsstil.

   ”De internationale studerende skal kunne mærke den grønne identitet, som hele kollegiet bærer præg af. Hos Bascon er vi med til at forme det miljø, som fremmer bevidstheden og indbyder kollegiets beboere til at være aktive spillere og støtte op om Hempel Fondens bæredygtige visioner,” siger projektleder Frank P. Jensen fra Bascon. 

   Fællesskab som kerneværdi 

   Projektets ambition er, at kollegiet skal være mødested for studerende fra hele verden og åbne en mulighed for at deltage i det danske fællesskab. Samtidig skal kollegiet skabe nye forbindelser på tværs af faglighed og danne fremtidige samarbejder på tværs af landegrænser. At ambitionen følges til dørs, sikrer Bascon.

   ”I første omgang er vores vigtigste arbejde, at opgaven gennemføres som aftalt. Bascon er rådgivende på alle ingeniørdisciplinerne og skal også stå for energirammeberegningerne. Derudover er vores fokus på, at projektets overordnede værdi og ambitioner udfoldes, så vi når i mål med det allerbedste resultat,” forklarer Frank P. Jensen.  

   Byggeriet går i gang medio februar 2016 og kollegieboligerne forventes at stå klart til studiestart i efteråret 2017.

   Bascon er projekterende på alle ingeniør-discipliner - VVS, ventilation, EL, CTS og konstruktioner på projektet. Bascon er ligeledes ansvarlig for energirammeberegningerne og indeklima-simuleringer via B-Sim.

   Det nye kollegie opføres i henhold til lavenergiklasse 2015 og i henhold til udvalgte Bæredygtighedskriterier fra DGNB.

    
   Illustrationer: JJW Arkitekter