Danmarks grønneste rådhus åbner for fuld musik
Nu åbner det første rådhus i Danmark, som er bygget efter lavenergi 2020-standard og certificeret efter den anerkendte DGNB-standard for bæredygtighed i bred forstand. Rådhuset hedder Skanderborg Fælled og forventes at få højeste certificering, der kun er opnået af få byggerier her i landet.
Bascon-projekt nomineret til årets skolebyggeri
I august begyndte 300 studerende på Vestegnen HF og VUC’s nye skole i Rødovre, og nu er skolen blevet indstillet til prisen ”Årets Skolebyggeri 2016”. Bascon har været ingeniørrådgiver og landskabsarkitekt på byggeriet af den 2800 kvadratmeter store skole i fire etager.
Bascon bag en af Danmarks bedste renoveringer
Bascon fik en flot næsten-førsteplads i konkurrencen om Renover prisen 2016. Konstabelskolen i København vandt, men vi var med helt til slutspurten. Tillykke til vinderen.
Innovation skal skabe bedre indeklima i skolen
Stort innovationsprojekt sætter fokus på indeklima i danske folkeskoler. Målet er at skabe en drejebog for, hvordan man laver en helhedsorienteret skolerenovering. Projektet ser på skolers indeklima i en helhed, så det ikke kun handler om for eksempel luftkvalitet.
Milliardpotentiale i CO2-neutrale kommuner
Danske kommuner kan på en og samme tid spare milliarder på energien og skåne miljøet. Det viser et ambitiøst projekt i Helsingør Kommune. Kommunen er i fuld gang med at energirenovere en stor del af sine bygninger og har en klar vision om at være CO2-neutral i 2050. Både kommunen og samarbejdspartnerne Bascon og Dansk Energi Management & Esbensen bekræfter, at det i høj grad betaler sig økonomisk at gå de kommunale bygninger grundigt igennem.
Danmarks mest ambitiøse omdannelse af et udsat boligområde
Bascon er med hele vejen, når helhedsplanen i Gellerup slår rødder og folder sig ud. Et af de største skridt på vejen er Aarhus Kommunes nye kontorbyggeri til 950 kommunale arbejdspladser.
Kommune skaber kloge kvadratmetrer i fællesskab
Det kan være svært at se potentialerne i de kommunale kvadratmetre på tværs af den traditionelle silotænkning. Derfor ønskede Varde Kommune at gribe processen anderledes an, da de skulle tage stilling til fremtidens børnehave i lokalsamfundet Årre.
God idé får nyuddannede arkitekter i job
I stedet for at sidde fast i køen af arbejdsløse har unge ledige arkitekter i København fået et skrivebord og et netværk stillet til rådighed. Det nye initiativ, Next Step, har skabt både resultater og job til deltagerne i projektet. Ideen er blevet så stor en succes, at den nu også rulles ud i Århus.
Opførelse af ny skole på Artillerivej
Indbyggertallet på Islands Brygge er i løbet af de sidste to år fordoblet, og befolkningsvæksten forventes at stige markant. Derfor skal der opføres en ny 7-sporet skole på Artillerivej, som Bascon skal være bygherrerådgiver på.
Svømmehaller risikerer at måtte lukke
I 2017 træder et nyt regelsæt for renere badevand i kraft. Det kan betyde, at svømmehaller landet over risikerer at lukke, hvis de ikke overholder de nye regler.
VALBY DEL – del, byt og byg
Bascon har vundet konkurrencen om omdannelsen af Herman Bangs Plads – byrum og genbrug. Målet er at skabe et særligt byrum, der motiverer til, at hver enkelt borger kan se værdien i at genbruge og genanvende mere.
Stort nyt uddannelsesområde i hjertet af Aarhus
Attraktive studiemiljøer, fokus på flerfaglighed og optimale rammer for læring. Det er, hvad VIA University College kunne slå dørene op for, da 5.500 studerende og 430 medarbejdere for første gang kunne bruge det nye Campus Aarhus C. Campus-området består af fem nye sammenhængende bygninger, der erstatter syv tidligere VIA-adresser. Bascon er stolte over at være tovholder på det omfattende projekt, der udgør 46.000 kvadratmeter.
COWI køber bygherrerådgiver Bascon
COWI Danmark har netop indgået en aftale om at købe en af Danmarks største bygherrerådgiver Bascon, der særligt er kendt for sin strategiske bygherrerådgivning.
”Købet af Bascon er en attraktiv måde for os til at udbygge og styrke vores kompetencer inden for byggeri og særligt bygherrerådgivning. Det er i tråd med vores ambitioner om at vokse på dette område, og skabe værdi for kunden, samfundet og mennesker med bæredygtige helhedsperspektiver”, fastslår Jens Christoffersen, Direktør for COWI Danmark.
Vi mangler har plads
Med space management gør vi det muligt at skabe mere plads og højere kvalitet i byggeriet ved at optimere udnyttelsen af de eksisterende kvadrat- og kubikmeter. Det giver mere kvalitet for de samme kroner.
Fremtidens skolegård er indviet i Aalborg
En fuldstændig nytænkning af skolens udearealer. Det var Stolpedalsskolens ambitioner, da de for to år siden indledte processen med at skabe en ny skolegård. D. 17. juni blev det visionære projekt ’Drøn på Skovbrynet’ officielt indviet til stor begejstring for både lærere, elever og resten af byens borgere.
Fra Danmarks største ghetto til Aarhus' attraktive bydel
Bygninger er revet ned, udbudsprocesser sat i gang og spadestik taget. Efter flere års forarbejde tager Danmarks mest massive helhedsplan nu endelig form i Gellerup. Som strategisk bygherrerådgiver for Aarhus Kommunes Gellerupsekretariat skal Bascon sikre, at alle aktører og delprojekter understøtter den samlede visionen for helhedsplanen, som skal udvikle Danmarks største ghetto til en attraktiv bydel.
Milliardgevinster i kølvandet på nørdet IKT-bekendtgørelse
Sammenlægningen af det mere end 100 år gamle Bispebjerg Hospital med Frederiksberg Hospital lægger nu mursten til et it-projekt af historiske dimensioner inden for dansk byggeri. Den omfattende digitalisering og 3D-modellering af hospitalernes samlede nye og gamle bygninger er et resultat af statens IKT-bekendtgørelse, der foreskriver samlet digitalt overblik over offentligt byggeri. Balancen mellem nørderi og brugbar viden er hårfin, men lykkes det at finde den, kan hospitalsprojektet meget vel blive forbillede for den kommende digitalisering af hele statens bygningsmasse, som forventes at give milliardgevinster.
KARA/NOVEREN - Fra affald til vindende arkitektur
KARA/NOVERENs nyindviede energitårn i Roskilde vækker ikke blot opsigt lokalt. Det spektakulære fyrtårn for moderne udnyttelse af affaldsressourcer er netop blevet hædret med en international arkitekturpris ved Mediearkitektur-biennalen 2014.
De fleste kommuner ved ikke hvor meget "for lidt" plads de har
I de fleste kommuner vil kravene til kommunale arealer, bygninger, lokaler og indretning løbende ændre sig, fordi kommunens visioner, planer og prioriteringer ændrer sig, og fordi borgernes sammensætning, behov og forventninger ændrer sig. Ofte vælger man at bygge nyt eller bygge til på trods af, at det ofte viser sig, at kommunen i virkeligheden har for meget ”for lidt” plads.
Bascon og TRANSFORM vinder masterplan for Ørestad Syd
By & Havn og Københavns Kommune har netop kåret vinderne af konkurrencen om en ny masterplan for de sidste 20 hektar af Ørestad Syd. I tæt samarbejde med TRANSFORM, arkitekt Jan Christiansen og ACTIVE Institute står Bascon bag vinderforslaget, ’Aktive Ørestad Syd’. Den nye masterplan forener områdets robuste karakter med en aktiv identitet i bydelen og blev rost af dommerkomitéen for en afslappet sikkerhed omkring alle planens elementer.
Byernes bæredygtige fremtid begynder i dag
Klimavenlige løsninger, sundt socialmiljø og ansvarlig økonomi. Bæredygtighed i byudvikling er mange ting, og kunsten er at finde den rette balance mellem de forskellige behov og interesser, som kommuner, borgere og fagbrancher hver især repræsenterer. Det er udfordringer, som den strategiske bygherrerådgiver Bascon er optaget af at finde langtidsholdbare løsninger på.
Bascon med i udviklingen af fremtidens sygehus
Bascon skal som bygherrerådgiver være med til at sikre, at Region Sjællands nye universitetssygehus i Køge lever op til fremtidens krav. Det sjællandske universitetssygehus bliver krumtappen i regionens sygehusvæsen, og projektets budget er på fire milliarder kroner.
Hvad drømmer du om?
I Bispehaven i Aarhus Vest drømmer 2.400 mennesker med 60 forskellige etniciteter om tryghed. Tryghed i deres hjem og tryghed i udearealerne omkring deres lejligheder. Derfor samarbejder Østjysk Bolig og Bascon om Tryghedsprojektet, som er en del af en kommende tryghedsrenovering i det udsatte boligområde. Tryghedsprojektet har allerede nu ført til værdiskabende dialog med beboerne og et sikkert afsæt for de fremtidsplaner, som arkitekter skal tegne for området.
Landets kommuner kæmper stadig for at opnå stordriftsfordele
Sønderborg Kommune er et eksempel på en kommune, der har opgivet at tage kampen alene og derfor har allieret sig med en ekstern strategisk bygherrerådgiver.
Konkurrence om nyt GAME StreetMekka Esbjerg er i gang
Nu er de tre tilbudsteams fundet, der skal konkurrere om, hvem der skal tegne og realisere et GAME StreetMekka i Esbjerg.
Bascon og Dansk Energi Management skal udvikle Danmarks bedste energirenoveringsprojekt
Aarhus Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Det er et ambitiøst mål, som kræver ambitiøse indsatser. Derfor er Bascon og Dansk Energi Management netop valgt som projektledere på et omfattende energirenoveringsprojekt, som gennemføres på alle kommunens bygninger med undtagelse af beboelsesejendomme
Når attraktion bliver til byudvikling
Projektet Bioplanet er en idé om at videreudvikle attraktionen Randers Regnskov til Bioplanet World – et internationalt oplevelsesfyrtårn og center for biologisk mangfoldighed. Samtidig er det et projekt, der i kraft af karakter og omfang illustrerer udfordringer og potentialer, når et projekt ikke kan længere kan betragtes som et selvstændigt og afgrænset byggeri, men bliver omdrejningspunkt for en hel bys fremtidige udvikling som handels- og oplevelsesby. Se og hør her direktør Henrik Herold fra Randers Regnskov fortæller om idéen bag Bioplanet og vigtigheden af et tæt samarbejde med såvel Randers Kommune som en række eksterne eksperter og rådgivere.
Nyheder
Viden