Innovation skal skabe bedre indeklima i skolen
Stort innovationsprojekt sætter fokus på indeklima i danske folkeskoler. Målet er at skabe en drejebog for, hvordan man laver en helhedsorienteret skolerenovering. Projektet ser på skolers indeklima i en helhed, så det ikke kun handler om for eksempel luftkvalitet.
COWI køber bygherrerådgiver Bascon
COWI Danmark har netop indgået en aftale om at købe en af Danmarks største bygherrerådgiver Bascon, der særligt er kendt for sin strategiske bygherrerådgivning.
”Købet af Bascon er en attraktiv måde for os til at udbygge og styrke vores kompetencer inden for byggeri og særligt bygherrerådgivning. Det er i tråd med vores ambitioner om at vokse på dette område, og skabe værdi for kunden, samfundet og mennesker med bæredygtige helhedsperspektiver”, fastslår Jens Christoffersen, Direktør for COWI Danmark.
Milliardpotentiale i CO2-neutrale kommuner
Danske kommuner kan på en og samme tid spare milliarder på energien og skåne miljøet. Det viser et ambitiøst projekt i Helsingør Kommune. Kommunen er i fuld gang med at energirenovere en stor del af sine bygninger og har en klar vision om at være CO2-neutral i 2050. Både kommunen og samarbejdspartnerne Bascon og Dansk Energi Management & Esbensen bekræfter, at det i høj grad betaler sig økonomisk at gå de kommunale bygninger grundigt igennem.
Ny afdelingsleder til Bascons By, Landskabs- og Arkitektrådgivning
Det er en erfaren kvinde, der skal stå i spidsen for By, Landskabs- og Arkitektrådgivning i Aarhus, når Karin Niemann-Christensen tiltræder sin nye stilling hos Bascon den første februar. Med sig bringer hun en solid ledelseserfaring fra Fredericia kommune, hvor hun både har arbejdet som planchef, og derefter som chef for Strategisk planlægning.
Danmarks mest ambitiøse omdannelse af et udsat boligområde
Bascon er med hele vejen, når helhedsplanen i Gellerup slår rødder og folder sig ud. Et af de største skridt på vejen er Aarhus Kommunes nye kontorbyggeri til 950 kommunale arbejdspladser.
Kommune skaber kloge kvadratmetrer i fællesskab
Det kan være svært at se potentialerne i de kommunale kvadratmetre på tværs af den traditionelle silotænkning. Derfor ønskede Varde Kommune at gribe processen anderledes an, da de skulle tage stilling til fremtidens børnehave i lokalsamfundet Årre.
God idé får nyuddannede arkitekter i job
I stedet for at sidde fast i køen af arbejdsløse har unge ledige arkitekter i København fået et skrivebord og et netværk stillet til rådighed. Det nye initiativ, Next Step, har skabt både resultater og job til deltagerne i projektet. Ideen er blevet så stor en succes, at den nu også rulles ud i Århus.
Opførelse af ny skole på Artillerivej
Indbyggertallet på Islands Brygge er i løbet af de sidste to år fordoblet, og befolkningsvæksten forventes at stige markant. Derfor skal der opføres en ny 7-sporet skole på Artillerivej, som Bascon skal være bygherrerådgiver på.
Svømmehaller risikerer at måtte lukke
I 2017 træder et nyt regelsæt for renere badevand i kraft. Det kan betyde, at svømmehaller landet over risikerer at lukke, hvis de ikke overholder de nye regler.
Bascon skal realisere nyt Demens- og Hjernecentrum i Aarhus
Bascons ingeniørafdeling har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Kuben Management og velfærdskonsulent Else Marie Jensen vundet opgaven med at realisere et nyt Demens- og Hjernecentrum i Aarhus nord.
VALBY DEL – del, byt og byg
Bascon har vundet konkurrencen om omdannelsen af Herman Bangs Plads – byrum og genbrug. Målet er at skabe et særligt byrum, der motiverer til, at hver enkelt borger kan se værdien i at genbruge og genanvende mere.
Bascon byudvikler i Mariagerfjord Kommune
Bascon er valgt som strategisk rådgiver på projektet ”Yderområder på forkant” i samarbejde med etnolog Gitte Mikkelsen. Projektet skal sikre udviklingen i hele Mariagerfjord Kommune ved at styrke de fire hovedbyer.
Stort nyt uddannelsesområde i hjertet af Aarhus
Attraktive studiemiljøer, fokus på flerfaglighed og optimale rammer for læring. Det er, hvad VIA University College kunne slå dørene op for, da 5.500 studerende og 430 medarbejdere for første gang kunne bruge det nye Campus Aarhus C. Campus-området består af fem nye sammenhængende bygninger, der erstatter syv tidligere VIA-adresser. Bascon er stolte over at være tovholder på det omfattende projekt, der udgør 46.000 kvadratmeter.
Bascon baner vejen for byudvikling i Herning
Herning har fået en enestående mulighed for at udvikle et helt nyt byområde centralt i byen. Muligheden kommer i kølvandet på Regionshospitalets flytning, hvilket frigør en grund på 100.000 kvadratmeter, der har fået navnet Herning+
Vi mangler har plads
Med space management gør vi det muligt at skabe mere plads og højere kvalitet i byggeriet ved at optimere udnyttelsen af de eksisterende kvadrat- og kubikmeter. Det giver mere kvalitet for de samme kroner.
På vej mod fremtidens skole
Længere skoledage og nye fag er blandt kodeordene i skolereformen, som skal sikre den bedste undervisning for de danske skolebørn. Men flere af landets skoler er stadig udfordret på deres fysiske rammer, som endnu ikke matcher fremtidens undervisningsformer.
Fremtidens skolegård er indviet i Aalborg
En fuldstændig nytænkning af skolens udearealer. Det var Stolpedalsskolens ambitioner, da de for to år siden indledte processen med at skabe en ny skolegård. D. 17. juni blev det visionære projekt ’Drøn på Skovbrynet’ officielt indviet til stor begejstring for både lærere, elever og resten af byens borgere.
Danmarks første OPP projekt øger kvaliteten af byggeriet og tilbyder flere omsorgstilbud i Vonsilds
Kan øget livskvalitet, nyt plejekoncept, flere omsorgstilbud, integration med nærmiljøet og implementeret velfærdsteknologi forenes med beboerbetaling og optimal kommuneøkonomi? Det lyder som en utopisk drøm. Men i Vonsilds nye plejecenter, Vonsildhave Kvarteret, er det en virkelighed, der bliver realiseret som Danmarks første OPP projekt. Bascon har bidraget med strategisk bygherrerådgivning op til og under anlægsfasen, som netop er afsluttet med en indvielse af centerets 60 almene plejeboliger samt centerfunktion med sport og spa fordelt på 6.000 m2.
Fra Danmarks største ghetto til Aarhus' attraktive bydel
Bygninger er revet ned, udbudsprocesser sat i gang og spadestik taget. Efter flere års forarbejde tager Danmarks mest massive helhedsplan nu endelig form i Gellerup. Som strategisk bygherrerådgiver for Aarhus Kommunes Gellerupsekretariat skal Bascon sikre, at alle aktører og delprojekter understøtter den samlede visionen for helhedsplanen, som skal udvikle Danmarks største ghetto til en attraktiv bydel.
Milliardgevinster i kølvandet på nørdet IKT-bekendtgørelse
Sammenlægningen af det mere end 100 år gamle Bispebjerg Hospital med Frederiksberg Hospital lægger nu mursten til et it-projekt af historiske dimensioner inden for dansk byggeri. Den omfattende digitalisering og 3D-modellering af hospitalernes samlede nye og gamle bygninger er et resultat af statens IKT-bekendtgørelse, der foreskriver samlet digitalt overblik over offentligt byggeri. Balancen mellem nørderi og brugbar viden er hårfin, men lykkes det at finde den, kan hospitalsprojektet meget vel blive forbillede for den kommende digitalisering af hele statens bygningsmasse, som forventes at give milliardgevinster.
KARA/NOVEREN - Fra affald til vindende arkitektur
KARA/NOVERENs nyindviede energitårn i Roskilde vækker ikke blot opsigt lokalt. Det spektakulære fyrtårn for moderne udnyttelse af affaldsressourcer er netop blevet hædret med en international arkitekturpris ved Mediearkitektur-biennalen 2014.
De fleste kommuner ved ikke hvor meget "for lidt" plads de har
I de fleste kommuner vil kravene til kommunale arealer, bygninger, lokaler og indretning løbende ændre sig, fordi kommunens visioner, planer og prioriteringer ændrer sig, og fordi borgernes sammensætning, behov og forventninger ændrer sig. Ofte vælger man at bygge nyt eller bygge til på trods af, at det ofte viser sig, at kommunen i virkeligheden har for meget ”for lidt” plads.
Fra hospitalsgrund til ny Herningbydel
Mens nye supersygehuse skyder op rundt omkring i landet, lukkes ældre hospitaler ned og efterlader større tomme arealer centralt i byerne. I den anledning har Herning Kommunen netop stillet spørgsmål til, hvad byens gamle hospitalsgrund på ca. 100.000 kvadratmeter og 91.500 etagekvadratmeter kan bruges til. Det spørgsmål skal Bascon hjælpe med at besvare gennem en strategisk forundersøgelse af områdets muligheder.
Bascon og TRANSFORM vinder masterplan for Ørestad Syd
By & Havn og Københavns Kommune har netop kåret vinderne af konkurrencen om en ny masterplan for de sidste 20 hektar af Ørestad Syd. I tæt samarbejde med TRANSFORM, arkitekt Jan Christiansen og ACTIVE Institute står Bascon bag vinderforslaget, ’Aktive Ørestad Syd’. Den nye masterplan forener områdets robuste karakter med en aktiv identitet i bydelen og blev rost af dommerkomitéen for en afslappet sikkerhed omkring alle planens elementer.
Byernes bæredygtige fremtid begynder i dag
Klimavenlige løsninger, sundt socialmiljø og ansvarlig økonomi. Bæredygtighed i byudvikling er mange ting, og kunsten er at finde den rette balance mellem de forskellige behov og interesser, som kommuner, borgere og fagbrancher hver især repræsenterer. Det er udfordringer, som den strategiske bygherrerådgiver Bascon er optaget af at finde langtidsholdbare løsninger på.
Endnu en pris til Mariaparken i Vejle
På Arkitekturens Dag, 1. oktober 2014, er Mariaparken endnu engang hædret for sin værdiskabende og grønne arkitektur i Vejles bymidte. Projektet er nomineret til Byplanprisen 2014, for en måned siden vandt det Den lille Landskabspris 2014, og denne gang er det Vejles Arkitekturpris, der tildeles efter afstemning blandt byens borgere.
Rapport med redskaber og inspiration om sundhedsfremme i den blå-grønne by
Bascon har i samarbejde med Gribskov Kommune udarbejdet forsøgsprojektet ”Den sundhedsfremmende blå-grønne by”. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med midler fra puljen for forsøg og udvikling i byfornyelsen.
Bascon med i udviklingen af fremtidens sygehus
Bascon skal som bygherrerådgiver være med til at sikre, at Region Sjællands nye universitetssygehus i Køge lever op til fremtidens krav. Det sjællandske universitetssygehus bliver krumtappen i regionens sygehusvæsen, og projektets budget er på fire milliarder kroner.
Hvad drømmer du om?
I Bispehaven i Aarhus Vest drømmer 2.400 mennesker med 60 forskellige etniciteter om tryghed. Tryghed i deres hjem og tryghed i udearealerne omkring deres lejligheder. Derfor samarbejder Østjysk Bolig og Bascon om Tryghedsprojektet, som er en del af en kommende tryghedsrenovering i det udsatte boligområde. Tryghedsprojektet har allerede nu ført til værdiskabende dialog med beboerne og et sikkert afsæt for de fremtidsplaner, som arkitekter skal tegne for området.
Landets kommuner kæmper stadig for at opnå stordriftsfordele
Sønderborg Kommune er et eksempel på en kommune, der har opgivet at tage kampen alene og derfor har allieret sig med en ekstern strategisk bygherrerådgiver.
Konkurrence om nyt GAME StreetMekka Esbjerg er i gang
Nu er de tre tilbudsteams fundet, der skal konkurrere om, hvem der skal tegne og realisere et GAME StreetMekka i Esbjerg.
Mindre stationsbyers sammenhængskraft
Bascon har i samarbejde med Esbjerg Kommune udarbejdet forsøgsprojektet ”Mindre Stationsbyers Sammenhængskraft”. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med midler fra puljen for forsøg og udvikling i byfornyelsen.
Bascon er hyret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Som strategisk bygherrerådgiver skal Bascon belyse, hvordan landets kommuner kan udnytte smarte og digitale værktøjer til at styrke samskabelsen med borgere og investorer i udviklingen af fremtidens byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 600.000 kroner til projektet, der gennemføres i 2014.
Bascon og Dansk Energi Management skal udvikle Danmarks bedste energirenoveringsprojekt
Aarhus Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Det er et ambitiøst mål, som kræver ambitiøse indsatser. Derfor er Bascon og Dansk Energi Management netop valgt som projektledere på et omfattende energirenoveringsprojekt, som gennemføres på alle kommunens bygninger med undtagelse af beboelsesejendomme
Når attraktion bliver til byudvikling
Projektet Bioplanet er en idé om at videreudvikle attraktionen Randers Regnskov til Bioplanet World – et internationalt oplevelsesfyrtårn og center for biologisk mangfoldighed. Samtidig er det et projekt, der i kraft af karakter og omfang illustrerer udfordringer og potentialer, når et projekt ikke kan længere kan betragtes som et selvstændigt og afgrænset byggeri, men bliver omdrejningspunkt for en hel bys fremtidige udvikling som handels- og oplevelsesby. Se og hør her direktør Henrik Herold fra Randers Regnskov fortæller om idéen bag Bioplanet og vigtigheden af et tæt samarbejde med såvel Randers Kommune som en række eksterne eksperter og rådgivere.
Nyheder
Viden